ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

14/02/2014

Στα πλαίσια ενημέρωσης των πελατών/επενδυτών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ευβοίας οι οποίοι συμμετείχαν στην τελευταία μη επιτυχή αύξηση του συνεταιριστικού της κεφαλαίου γνωστοποιούμε ότι η απόδοση των σχετικών ποσών διενεργείται, από 14.02.2014 , μέσω των καταστημάτων της ALPHA BANK. Για την διευκόλυνση σας, ενημερώνουμε ότι απαραίτητο στοιχείο είναι ο αριθμός του σχετικού λογ/σμού που είχε ανοιχθεί στη Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας και τον οποίο είναι δυνατόν να πληροφορείστε με επικοινωνία σας στα εξής τηλέφωνα 22210-75307 (εσωτερ. 1106, 1109, 1133, 1114, 1201), 22210-75925 και 22210-74185

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ  (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)


Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ 


Προηγούμενη ανακοίνωση:

Στα πλαίσια ενημέρωσης των πελατών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ευβοίας που έχουν δανειακές υποχρεώσεις προς αυτήν (επιχειρηματικά-στεγαστικά-προσωπικά-καταναλωτικά δάνεια) γ ν ω σ τ ο π ο ι ο ύ μ ε ότι η εξόφληση των οφειλών αυτών μπορεί να γίνεται ως ακολούθως: 

  • Από 2.1.2014 σε όλα τα Καταστήματα της ALPHA BANK με πίστωση του υπ΄αριθ. 2330 0200 2002 373 λογ/σμού (IBAN GR87 0140 2330 2330 0200 2002 373) στο όνομα «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ (ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)»
  • Από 7.1.2014 στο ταμείο του Κεντρικού Κατ/τος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ευβοίας (Αρεθούσης 245), με καταβολή μετρητών.


Ειδικότερα, οι πελάτες που θα επιλέγουν την
ALPHA BANK για την εξόφληση των οφειλών αυτών, θα πρέπει να αναγράφουν στο σχετικό παραστατικό της κατάθεσης, τα στοιχεία τους καθώς και τον αριθμό του δανειακού λογαριασμού τους που τηρείται στη Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας.
Για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλ. 2221074185 και 2221083007.


ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ  (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)


Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ